Assistència jurídica

Servici de gabinet juridic per a l’assessorament de clients i cooperatives.

Assesorament especialitzat

En el moment de la contratactació i sinistres.

En la gestió de subvencions.

Formació de la xarxa de vendes

Formació continua en productes asseguradors.

Servici de peritacions

Assistència en peritacions contradictòries i terceries.

Servici de valoració d´actius

Facilitem informes de valoració per tal de tindre degudament actualitzats els capitals assegurats.

Servici d´atenció al client

Per a arreplegar i resoldre qualsevol incidència en la nostra gestió.

Click Me