dra-ana-paz-y-maria-botella-web_0

Som un grup cooperatiu, composat per diferents societats, que cobrix les necessitats de les cooperatives i els seus socis en matèria asseguradora, i per extensió als seus públics relacionats (empleats, familiars, empreses col.laboradores, etc).

 

TOSAVAL COOP. V. :Entitat que reunix totes les cooperatives de la Comunitat Valenciana que desitgen contractar una assegurança col.lectiva del pla d’assegurançes agràries combinada amb Engrupo.

 

UTECAMP COOP. V.:  Correduria d’assegurançes de les Cooperatives Agràries de la Comunitat Valenciana amb més de 25 anys d’història, degudament inscrita al Registre Especial de Mediadors d’Assegurançes de la D.G.S. amb la Clau J0716, data d’inscripció 16/02/1994, amb una Assegurança de Responsabilitat Civil concertada i Capacitat Financera suficient de conformitat amb la normativa reguladora de la mediació d’assegurançes privades.

 

CABALLEROS, 26 COOP. V.: Seu del cooperativisme agrari valencià (Palau Mercaders)

 

COOPERATIVA: Col.laborador de la Correduria per a la distribució d’assegurançes agràries i generals tant per a l’us propi com per al seu entorn.

Click Me