D’acord amb lo establit en el RGPD, li informem que tractarem les seues dades per tal d’atendre la seua petició i enviar-li comunicacions comercials al voltant dels nostres productes i servicis. Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o servicis hi serán conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifeste la seua voluntat de suprimir-los. Estos no es cediràn a tercers excepte en els casos en que existisca una obligació legal i els tractarem basant-nos en el seu consentiment. Ademés, l’informem que l’entitat NO prendrà decisions automatitzades.
Aiximateix els informem de la posibilitat d’exercir els següents drets al voltant de les seues dades personals: dret d’accés, rectificació, supresió u oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a la qual cosa podrá enviar un email a engrupo@engrupo.es o dirigir un escrit a UTECAMP, COOP.V., C/CAVALLERS, 26 - 46001 - VALÈNCIA.
Ademés, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per tal d’obtindre informació adicional o presentar una reclamació.

Tractarem les seues dades per atendre la seua petició aixina com per a enviar-li comunicacions comercials al voltant dels nostres productes i servicis. A continuació podrá acceptar la finalitat marcant la casella:

Servei de Reclamacions

 

Què és el servei de Reclamacions?
És un servei de Engrupo que s’encarrega d’estudiar les queixes i reclamacions que li presenten derivades d’una pòlissa d’assegurança.

 

Qui pot reclamar?
Qualsevol persona, física o jurídica, els drets derivin d’una pòlissa d’assegurança contractada amb Engrupo.

 

Quan es pot reclamar?
El client té dret a reclamar quan no se senti satisfet davant la resolució que adopti Engrupo.

 

On i com es reclama?

Les queixes i reclamacions podran dirigir-se al servei de reclamacions de Engrupo mitjançant aquest formulari.

El reclamant haurà d’indicar en el document de reclamació a més de les seves dades personals i el motiu, dades del seu contracte d’assegurança i lloc on s’haguessin produït els fets objecte de la reclamació, aportant totes les proves documentals possibles.

Un cop rebuda la reclamació, el servei de reclamacions li remetrà justificant de recepció assenyalant si aquesta és admesa a tràmit o, indicant-li la necessitat que completi la documentació perquè la reclamació pugui ser gestionada.

SEDE CENTRAL

Calle Caballeros, 26 · 46001
Tel.: +34 963 030 900
Email.: seguros@engrupo.es

DELEGACIÓN INTERCOOP

Pol. Ind. Supoi-8, C/Dels Ibers, 24
Tel.: +34 964503250 · Fax: 964 563 950
Email: seguros@intercoopconsultoria.com

"Los seguros son nuestro campo"

Click Me