D’acord amb lo establit en el RGPD, li informem que tractarem les seues dades per tal d’atendre la seua petició i enviar-li comunicacions comercials al voltant dels nostres productes i servicis. Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o servicis hi serán conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifeste la seua voluntat de suprimir-los. Estos no es cediràn a tercers excepte en els casos en que existisca una obligació legal i els tractarem basant-nos en el seu consentiment. Ademés, l’informem que l’entitat NO prendrà decisions automatitzades.
Aiximateix els informem de la posibilitat d’exercir els següents drets al voltant de les seues dades personals: dret d’accés, rectificació, supresió u oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a la qual cosa podrá enviar un email a engrupo@engrupo.es o dirigir un escrit a UTECAMP, COOP.V., C/CAVALLERS, 26 - 46001 - VALÈNCIA.
Ademés, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per tal d’obtindre informació adicional o presentar una reclamació.

Tractarem les seues dades per atendre la seua petició aixina com per a enviar-li comunicacions comercials al voltant dels nostres productes i servicis. A continuació podrá acceptar la finalitat marcant la casella:

Formulari per sol·licitar la retirada d’informació personal

 

Retirada en virtut de la llei de privacitat de la UE i RGPD.

 

Per motius de privacitat, tens el dret a sol·licitar que es retiri les seves dades personals. Per mitjà del present escrit exerceixo el dret de supressió, o dret a l’oblit, de conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Aquest formulari serveix per sol·licitar que retirem del nostre sistema d’informació personal en què s’inclogui el teu nom o dades personals.

 

Quan envies una sol·licitud, la sol·licitud serà resolta en un termini no superior a dos mesos des de la presentació davant el servei de reclamacions.

SEDE CENTRAL

Calle Caballeros, 26 · 46001
Tel.: +34 963 030 900
Email.: seguros@engrupo.es

DELEGACIÓN INTERCOOP

Pol. Ind. Supoi-8, C/Dels Ibers, 24
Tel.: +34 964503250 · Fax: 964 563 950
Email: seguros@intercoopconsultoria.com

"Los seguros son nuestro campo"

Click Me