Desenrollem un projecte d’assegurances que aporta valor a les cooperatives i el seu entorn (socis, empleats, familiars…) cobrint les seues necessitats i interessos.

NecessitatsInteressos
Treballem per a que les instal.lacions i recursos de la cooperativa se troben assegurats en les millors condicions econòmiques i de cobertura. Desenrollem un departament d’assegurances que ens permet oferir al seu col.lectiu d’influència productes que cobrixen les seues necessitats amb excel.lent servici i un estalvi considerable. EExercim com a foro d’influència en el disseny de productes d’assegurança, defenent el sector agroalimentari.
Click Me